JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Sobota

18.3.

Sobota po 2. neděli postní

17:00

3. NEDĚLE POSTNÍ

za uprchlíky

Neděle

19.3.

3. NEDĚLE
POSTNÍ

07:45

za všechny obyvatele našich farností

10:45

za Boženu a Františka Rybovy
a celou živou a zemřelou rodinu

14:00

Společná modlitba KŘÍŽOVÉ CESTA

Pondělí

20.3.

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

Doporučený svátek

19:00

za Aloise Ondráčka a všechny živé i zemřelé z rodiny

Úterý

Úterý po 3. neděli postní

 

 

Středa

22.3.

Středa
po 3. neděli postní

17:00

MOKRÁ za P. Františka Šrámka a jeho sourozence

18:30

VELATICE za rodinu Kosíkovu a Smísitelovu

Čtvrtek

23.3.

Čtvrtek
po 3. neděli postní

18:00

za Růženu a Tomáše Daňkovy, dceru a syna a živou rodinu

Pátek

24.3.

Pátek po 3. neděli postní

19:30

Společná modlitba KŘÍŽOVÉ CESTA

Sobota

25.3.

Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

7:45

za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

 

17:00

Přijetí do katechumenátu

17:30

4. NEDĚLE POSTNÍ

za všechny obyvatele našich farností

Neděle

26.3.

4. NEDĚLE
POSTNÍ

Měsíční sbírka

07:45

za Cyrila Bočka, rodiče Bočkovy, manžele Hrudovy
a duše v očistci

10:45

za Antonína a Marii Košinovy, syna Jiřího a celou rodinu

14:00

VELATICE Společná modlitba KŘÍŽOVÉ CESTA

 

 

 

  • Příští sobotu večer jste zvaní k bohoslužbě s přijetím do katechumenátu našich dvou nových katechumenů: v 17 hodin.

  • Ve 20 hodin bude pravidelná měsíční adorace, zároveň se při ní spojíme s celou církví v iniciativě 24 hodin pro Pána.

    • Kdo byste těchto 24 hodin z pátku na sobotu chtěl využít k déle a intenzivněji, můžete navštívit pozorskou farnost, kde celonoční adorace začíná v 19 hodin, ve 23 hodin je napojená modlitbou chval se zpěvem, zakončena v sobotu v 7 hodin.

  • V sobotu po mši svaté budeme dělat předvelikonoční úklid kostela. Kdo můžete, i vy mladší, zařaďte si to do svých kalendářů.

  • Pro vás, rodiče, opakuji pozvání na interaktivní přednášku o výchově Marie Pospíšilové, lektorky pozitivního rodičovství: příští neděli od 17:30 na faře.

 

Hits: 17