JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

 

 


 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

16.4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

sbírka na farní potřeby

7:45

za mládež z Velatic

10:45

za mládež z Mokré a Horákova

19:00

Nešpory, požehnání a novéna

Pondělí

17.4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

7:45

za mládež z Tvarožné

Úterý

18.4.

Úterý v oktávu velikonočním

 

 

Středa

19.4.

STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

17:00

MOKRÁ za manžele Tručkovy, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

18:30

VELATICE
za

Čtvrtek

20.4.

ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

18:00

za Jiřího Liškutína, rodiče a za Boží ochranu celé rodiny

Pátek

21.4.

Pátek v oktávu velikonočním

 

 

Sobota

22.4.

Sobota v oktávu velikonočním

 

SPOLEČNÁ POUŤ DO ŽAROŠIC

17:30

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
– Svátek Božího milosrdenství
za rodiče Kubínkovy a celou živou a zemřelou rodinu

Neděle

23.4.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
– Svátek Božího milosrdenství

7:45

za Marii Grolichovu a všechny živé i zemřelé z rodiny

10:45

za Martinu Benešovu, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

19:00

Večer Božího milosrdenství

 


 

 • Za nás všechny děkuji všem, kteří věnovali zvláštní úsilí do příprav těchto svátků, zvl. vám, kteří jste uklízeli a připravovali výzdobu, vám hudebníkům, ministrantům
  a všem vám ostatním!

 • Na pouť do Žarošic, kde můžeme společně děkovat a vyprošovat si potřebnou pomoc, budou pěší poutníci vyrážet ze Tvarožné v 6 hodin ráno, autobus bude vyjíždět: z Mokré v 11h se zastávkou v Horákově, z Velatic v 11:10 a ze Tvarožné od kostela v 11:15. Ve 12:30 budeme opět vycházet společným procesím ze Zdravé vody a ve 14 hodin budeme slavit eucharistii.

 • Příští neděli slavíme Svátek Božího milosrdenství. Můžeme jej uctívat a vyprošovat kromě při mši svaté ještě při adoračním večeru tentýž den večer.

 • V sobotu 29. dubna chtějí uzavřít manželskou smlouvu a přijmout svátost manželství:

  • ve Šlapanicích Přemysl Švehla u Mokré s Markétou Horákovou ze Šlapanic,

  • zde Pavel Daněk a Barbora Dudová.

  • Modlete se za ně. Kdo byste věděl o nějaké překážce, oznamte ji.

 • Kontakt: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hits: 3126