JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

 

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

20.5.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na charitu

7:45

za Karla Zouhara, rodiče Zouharovy a rodiče Daňkovy

10:45

za rodiče Žemlovy, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

18:00

Děkovná adorace Krista za dar eucharistie dětí

Pondělí

21.5.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

Památka Panny Marie, Matky církve

16:00

POHŘEB paní Jany Dvořáčkové ze Tvarožné

Úterý

22.5.

7. týdne v mezidobí

18:00

za Anežku a Bohumila Trněných, celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Středa
23.5.

7. týdne v mezidobí

vedené zvláště pro děti

17:00

MOKRÁ – MEDIATÉKA za Olgu Šmerdovu a rodiče

18:30

VELATICE za Bohumila Kosíka
a všechny živé i zemřelé z rodiny Kosíkovy

19:30

Společná májová pobožnost u Boží muky v Sivicích u Křížů

Čtvrtek

24.5.

Svátek Ježíše Krista,

nejvyššího a věčného kněze

vedená zvláště pro děti

18:00

za Vojtěchu Daňkovou, manželku, děti, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Pátek

25.5.

7. týdne v mezidobí

 

 

Sobota

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho

 

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pravidelná větší měsíční sbírka

17:30

na poděkování za 25 let manželství
s prosbou o požehnání do dalších let

20:00

Pravidelná měsíční adorace a prosbou za farní den*

Neděle

27.5.

7:45

za Jana Nose, rodiče Hlučkovy a rodinu Hodaňovou

10:45

za všechny obyvatele našich farností

od 14:30

FARNÍ DEN


 

  • * Můžete do košíku na stolku dávat svoje prosby, které se na adoraci následně budou číst.

  • V pátek budu navštěvovat nemocné v jejich domech ve Velaticích.

  • Farní den je příležitost se více poznat a společně se pobavit. Je pro nás všechny, od dětí po vás nejstarší. Prosím ještě vás rodiče dětí, které nebyly na nácviku v Mokré a Velaticích, ale mohly by hrát na zahajovací modlitbě, abyste se přišli domluvit. Nácvik pro tvaroženské děti bude dnes, v neděli 27. 5. v 17h. Noste ještě fotografie s P. Slavíčkem. O dobré jídlo, kromě špakáčků, prosíme vás, kteří byste mohli připravili nějaké sladké a slané pečivo. Bude se shromažďovat na faře před začátkem modlitby, od 13:45 do 14:15. Schůzka organizátorů a pomocníků před farním dnem bude zítra, v pondělí po májové pobožnosti, nejpozději v 19:30. Po dnešní bohoslužbě dostanete plakátek, a protože je farní den pro všechny farníky, tedy i ty, kteří zde nejsou či nebývají, vezměte jej i pro ty z vašeho sousedství, kteří by mohli pozvání přijmout.

  • Z pozdějších událostí:

    • V pondělí 28. 5. bude setkání dosavadních kostelníků i těch, kteří by byli ochotní pomoci.

    • V neděli 3. 6. budeme slavit Tělo a Krev Páně. Eucharistický průvod bude tradičně po hrubé.

 

 

 

Kontakt: R.Di. Jiří Brtník, administrátor: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Omluvte dočasnou minimální funkčnost stránek.

Hits: 33211