JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

21.1.

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Adorační den
modliteb za diecézi

7:45

za Marii a Josefa Odehnalovy, živou a zemřelou rodinu

 

Tichá adorace Nejsvětější svátosti a modlitba růžence

10:45

za Cyrila a Terezii Eliášovy, syna Václava
a všechny živé a zemřelé z rodiny

 

Tichá adorace Nejsvětější svátosti*

18:00

Společná modlitba, nešpory a svátostné požehnání

Pondělí

22.1.

Pondělí 3. týdne v mezidobí

18:00

za Marii Othovou, rodiče, sourozence,
živou a zemřelou rodinu

Úterý

23.1.

 

18:00

za zemřelou Miroslavu Kachlířovou

Středa

24.1.

Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

vedené zvláště pro děti

17:00

MOKRÁ – MEDIATÉKA za dobrou volbu prezidenta

18:30

VELATICE za jednotu křesťanů

Čtvrtek

25.1.

Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

vedená zvláště pro děti

18:00

za Františku Kunstovou, rodiče, sourozence
a celou živou a zemřelou rodinu

Pátek

26.1.

sv. Timoteje a Tita

17:00

Společná modlitba růžence za dobrou volbu prezidenta

Sobota

27.1.

 

7:15

Společná modlitba ranních chval
a růžence za dobrou volbu prezidenta

17:30

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ za Antonína a Marii Košinovy, syna Jiřího a všechny živé i zemřelé z rodiny

20:00

Společná adorace Krista v Nejsvětější svátosti
s prosebnou modlitbou**

Neděle

28.1.

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Měsíční sbírka

7:45

za nově zvoleného prezidenta

10:45

za všechny obyvatele našich farností


  • **Pro vás, kteří se nemůžete měsíční adorace účastnit, je možnost psát vaše úmysly do košíku.

  • Udělovat svátosti v domovech nemocných ve Velaticích budu tento pátek.

  • Čeká nás 2. kolo prezidentských voleb: opět vás chci povzbudit, že bychom jako křesťané měli cítit zodpovědnost jít volit. I když vím, že žádný kandidát není ideální, volba je snad jasná: volme slušnost a pozitivní přístup k hodnotám i k církvi.

  • 1. řádné setkání rodičů připravujících své děti na 1. přijetí svátosti smíření a eucharistie bude příští neděli 28.1. v 18 hodin.

  • Promítání fotografií z letní pouti na Turzovku bude v neděli od 19:45 v Blažovicích.

  • Děti, které jste tu nebyly v týdnu nebo nemáte vše k celoroční hře, přijďte si pro obrázky a úkoly.

  • Můžete si vzít vytištěný dnešní výkladu Markova evangelia i 2. katechezi papeže o mši sv.! Také připomínám, že je na stolku ještě plán pohyblivých akcí, včetně farního tábora, chaloupky.

  • Pastorační rada se sejde dnes, v neděli, po požehnání.

 

Kontakt: R.Di. Jiří Brtník, administrátor: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Omluvte dočasnou minimální funkčnost stránek.

Hits: 22883