Časopis KUKátko

Časopis „KUKátko do Tvaroženské farnosti“ je již tradiční časopis určený pro vnitřní potřebu farnosti, zejména pro informování farníků o dění ve farnosti.

Časopis je k dostání zdarma ve farním kostele a je neprodejný.

Redakce

Šéfredaktorka Klára Ženožičková, grafika Daniel Kaluža.

Svoje příspěvky do časopisu můžete zasílat elektronicky na adresu .

Uzávěka pro doručení příspěvků do příštího čísla je:

4. dubna 2021

Archiv časopisu