Chrámový sbor

Hudba umocňuje sílu modlitby, svou krásou přibližuje pozemskou liturgii liturgii nebeské.

Je žádoucí, aby se zpívaným obřadům dávala přednost před obřady beze zpěvu.

Členové

Chrámový sbor je společenství profesionálních i amatérských zpěváků, které spojuje láska k hudbě a touha pozvednutí liturgie. Je otevřeno všem zájemcům všech věkových kategorií, kteří se nebojí učit se různým hudebním žánrům ze všech historických období.

Chrámový sbor se schází pravidelně v průběhu školního roku každý čtvrtek od 19:00 do 21:00 na kůru farního kostela ve Tvarožné.

Noví zájemci mohou nezávazně přijít na kteroukoliv zkoušku.

Vystoupení

Náš sbor doprovází svým zpěvem převážně slavnostní mše svaté v průběhu roku, ale účastnil se i několika vystoupení mimo farnost.

Historie

Při slavnostním svěcení nového Tvaroženského kostela v roce 1881 řídil chrámovou hudbu Leoš Janáček.

Od té doby se vystřídalo ve Tvarožné mnoho sbormistrů, nicméně se o nich moc informací nedochovalo. Mezi varhaníky se významně zapsal do historie zvláště Jan Krček, Alois Hruda a Václav Pejřil.

Sbormistři chrámového sboru:

    • Václav Pejřil (1947 – 1990)
    • Jan Matula (1990 – 2000)
    • Jan Saráz (2000 – 2016)
    • Marie Ryšavá (2016 – 2017)
    • Silvestra Novotná (2017 – dodnes)