Farní rady

Pastorační rada a ekonomická rada slouží jako poradní orgány faráři.

Nemají rozhodovací pravomoci, ani jakoukoliv hmotnou odpovědnost. Tyto pravomoci má v katolické církvi pouze farář.

Pastorační rada

Úkolem pastorační rady je podpora pastorační péče.

Její zřízení ve farnosti není povinné ale velmi doporučované. Postavení pastorační rady upravuje kánon 536 kodexu kanonického práva (CIC).

Pastorační rada ve farnosti působí ve složení:

  • Marie Buchtová (Tvarožná)
  • Marie Koutná (Horákov)
  • Zdeněk Severa ml. (Velatice)
  • Marie Severová (Velatice)
  • Bohdana Vlčková (Tvarožná)
  • Pavel Zouhar (Mokrá)

Ekonomická rada

Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, tedy s péčí řádného hospodáře.

Její zřízení je povinné a její postavení upravuje kánon 537 kodexu kanonického práva (CIC).

Ekonomická rada ve farnosti působí ve složení:

  • Petr Buchta (Tvarožná)
  • Jiří Daněk (Tvarožná)
  • Jan Grolich ml. (Velatice)
  • Rudolf Chlup (Tvarožná)
  • Emilie Kousalová (Tvarožná)
  • Zdeněk Severa st. (Velatice)
  • Václav Zouhar (Mokrá)