Farní rady

Pastorační rada a ekonomická rada slouží jako poradní orgány faráři.

Nemají rozhodovací pravomoci, ani jakoukoliv hmotnou odpovědnost. Tyto pravomoci má v katolické církvi pouze farář.

Pastorační rada

Úkolem pastorační rady je napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti“.

Její zřízení je ve farnosti brněnské diecéze od roku 2023 povinné. Postavení pastorační rady upravuje kánon 536 kodexu kanonického práva (CIC) a dále Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze.

Pastorační rada ve farnosti působí od roku 2023 ve složení:
  • Petr Buchta (Tvarožná)
  • Oldřich Drápal (Mokrá-Horákov)
  • Tomáš Grolich (Velatice)
  • Monika Májková (Tvarožná)
  • Anna Severová ml. (Velatice)
  • Tomáš Šenkyřík (Velatice)
  • Barbora Švehlová (Mokrá-Horákov)
  • Vojtěch Vlček (Tvarožná)
  • Helena Zouharová (Mokrá-Horákov)
Zápisy z jednání pastorační rady:

Kontakt

Kontakt na členy pastorační rady

Ekonomická rada

Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, tedy s péčí řádného hospodáře.

Její zřízení je povinné a její postavení upravuje kánon 537 kodexu kanonického práva (CIC).

Ekonomická rada ve farnosti působí ve složení:
  • Petr Buchta (Tvarožná)
  • Jiří Daněk (Tvarožná)
  • Jan Grolich ml. (Velatice)
  • Rudolf Chlup (Tvarožná)
  • Emilie Kousalová (Tvarožná)
  • Zdeněk Severa st. (Velatice)
  • Václav Zouhar (Mokrá)