Farní schola

Mezi věřícími vykonává své liturgické poslání schola neboli sbor zpěváků.

Pečují o správné provedení různých druhů zpěvu těch textů, které jim přísluší a podporují činnou účast věřících na společném zpěvu.

Kdo jsme?

Jsme Tvaroženská schola.

Nezpíváme pro uznání ani pro potlesk.

Máme dva jednoduché cíle.

1. Svými ústy a hudebními nástroji velebit Boha.

2. Přibližovat tak všechny ostatní blíž jeho pravdě.

Pod vedením kytaristy Kuby Zouhara zkoušíme každý týden a jednou za měsíc hudbou doprovázíme nedělní mši svatou. Zveme všechny mladé, kteří chtějí svým zpěvem nebo hudbou pozvedat tvaroženskou farnost. Ozvěte se nám na e-mail nebo na telefonní číslo .