Ministranti

Latinské slovo „ministrare“ je možné přeložit jako „sloužit“. Dle odkazu Ježíše Krista tedy znamená člověku činit to, co si přeje.

Jedna z hlavních služeb ministranta patří obecně pomoc celebrantovi při slavení mše svaté.

Služba ministranta ve tvaroženské farnosti je určena mladým chlapcům či mužům. Jde o společenství, které jim napomáhá nejen v jejich cestě k Bohu, ale i ke službě bližnímu. Ministranti se také zúčastní různých sportovních a duchovních akcí. Rádi mezi sebou přivítají i další zájemce ve věku od 6 let.