Nedělní katecheze pro děti

Ve školním roce bývá na faře každou neděli setkání dětí od 4 let, které má za úkol vysvětlit a přiblížit obsah evangelia dané neděle a obsah mše svaté.

Žádáme rodiče, aby umožnili dítěti růst ve víře, k čemuž i nedělní katecheze pro děti přispívá.

Nedělní katecheze připravují a vedou Milena Brzobohatá, Veronika Lišková, Marie Severová, Marie Sittová a Hana Ženožičková.

S ohledem na situaci COVID-19 není ještě domluveno, jakým způsobem bude katecheze ve školním roce 2021/2022 probíhat.

Z důvodu zhoršující se situace ohledně COVID-19, se nedělní katecheze nemohou konat na faře. Nicméně zde na stránkách farnosti (a pro zájemce i emailem) budou uveřejňovány materiály pro děti. Jistě bude velkým přínosem, když témata evangelií s dětmi vždy projdete.

Jakmile se situace zlepší, moc rádi se budeme s dětmi zase setkávat před nedělní mší svatou na faře.

Den Čas Místo
Neděle 10:15 - 10:40 Fara Tvarožná

Pracovní listy pro děti ke stažení:

Na postní dobu jsme nejen pro děti připravili aktivitu „rybičky“, více informací zde.

Základní škola

Náboženství v základní škole je nepovinný předmět, do kterého se žáci přihlašují na začátku školního roku. Výuka probíhá zpravidla ve školách.

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024:

Třída Den Čas Místo
ZŠ Tvarožná
1. a 2. třída Pondělí 12:15 - 13:00 ZŠ Tvarožná
Monika Hoffmannová
3. třída Středa 13:15 - 14:00 ZŠ Tvarožná
P. Roman Strossa
4. a 5. třída Pondělí 13:00 - 13:45 ZŠ Tvarožná
Monika Hoffmannová
ZŠ Mokrá
1. třída Pondělí 11:45 - 12:30 ZŠ Mokrá
2. třída Úterý 11:45 - 12:30 ZŠ Mokrá
3. třída Pondělí 12:40 - 13:25 ZŠ Mokrá
4 - 6. třída Úterý 13:25 - 14:10 ZŠ Mokrá
7. - 9. třída Pátek 13:25 - 14:10 ZŠ Mokrá
ZŠ Pozořice
6. třída Úterý 14:00 - 14:45 ZŠ Pozořice
Monika Hoffmannová
7. třída Čtvrtek 14:00 - 14:45 ZŠ Pozořice
Monika Hoffmannová
8. třída Čtvrtek 14:45 - 15:30 ZŠ Pozořice
Monika Hoffmannová

Informace pro rodiče prvokomunikantů jsou k nalezení na stránce věnované 1. svatému přijímání.

Mateřská školka

Výuka náboženství v mateřské škole je určena dětem k základnímu seznámení se s křesťanstvím a etikou. Je určena všem dětem jakéhokoliv vyznání.

Ve školním roce 2023/2024 je opět vedeno paní uč. Martou Novotnou. Výuka probíhá od října.

Den Čas Skupina
Úterý 14:30 - 15:15 mladší i starší děti

Jmenné rozdělení dětí do jednotlivých hodin je k nalezení na nástěnce v MŠ.