Akolyté

Služba akolyty je od liturgické reformy po druhém vatikánském koncilu jednou ze služeb udělovaných před jáhenským svěcením, je otevřena všem mužům.
Akolyta může pomáhat jako mimořádný přisluhovatel s podáváním Nejsvětější svátosti oltářní, může být též pověřen vystavováním svátosti oltářní při adoraci, čistit bohoslužebné nádoby při mši svaté a není-li přítomen kněz ani jáhen, může pověřený akolyta vést bohoslužbu slova.

V současné době v naší farnosti aktivně působí jako akolyté:
  • Petr Buchta
  • Milan Filipec
  • Alois Krček
  • Jiří Liška
  • Pavel Nečas
  • Josef Petlach
  • Jan Spáčil
  • David Vlček

Kterýkoliv dospělý farník (muž), který by měl touhu se zapojit do služby akolyty, prosím kontaktujte faráře.