Lektoři

Oslovení „lektor“ pochází z latinského slova legó, legere, légií, léctum – číst.

Lektor je tedy člověk, který je pověřen čtením z Písma svatého při liturgii.

Rozpis služby lektorů na nadcházející období

Pár informací pro lektory

Kdo může být lektorem

Lektorem se může stát téměř kdokoliv, kdo umí číst a hlavně má zájem o tuto službu.

Kde se hlásit

Aktuální rozpis služby se nachází zde na stránkách farnosti a zároveň je k dispozici na nástěnce při východu z kostela. O službu se prosím hlaste nejlépe emailem  nejpozději týden před začátkem následujícího měsíce.

Jak postupovat při nenadálé absenci

Prosíme o dodržování služeb dle rozpisu. V případě nenadálé absence prosím zajistěte za sebe náhradu.

Přede mší svatou

Prosíme informujte kněze, ministranta či kostelníka v sakristii, že jste přítomni a vyzvedněte si příslušný lekcionář. Ten si připravte nejlépe na ambon.

Příchod k ambonu

Ke čtení k ambonu přicházejte prosím včas, ani ne moc brzo, abyste nerušili úvodní modlitbu, ale ani ne pozdě, aby se na Vás čekalo. Centrem mše svaté je proměnění těla a krve Páně na obětním stolu, proto se krátce pokloňte před obětním stolem a pokračujte k ambonu. Před čtením si v klidu otevřete lekcionář, popřípadě zapněte světlo a upravte mikrofon do správné výšky.

Čtení

Váš přednes má být srozumitelný, plynulý a hlavně být slyšet. Prosíme o to, aby si každý lektor připravil čtení dopředu tak, aby věděl o čem čte. Čtení započneme uvedením ze které knihy čtení pochází a vždy zakončíme větou „Slyšeli jsme slovo Boží“. 

Žalm

Obzvláště ve všední dny, pokud není přítomen varhaník, sbor či schola, je zároveň povinností lektora přednést po čtení i žalm.

Přímluvy

Přímluvy jsou zpravidla koncipovány tak, že není nutné číst všechny. Lektor by si měl umět vybrat z uvedených přímluv takové, aby odpovídaly dané situaci. Poslední přímluvou většinou prosíme za zemřelé.

Na internetu lze nalézt vícero doporučení pro lektory, v případě zájmu si můžete přečíst třeba
Patnáct pravidel pro lektory

Arcibiskupství olomoucké poskytuje lektorům různé materiály na serveru kulturaslova.cz, kde lze mimo jiné nalézt texty a online nahrávky na neděle a svátky a pro všední dny.

Aktuální liturgické texty lze nalézt také na serveru vira.cz.