Úklid

Čistota domu Páně je nejen projevem našeho vztahu, ale i úcty k samotnému Bohu.

Stejně jako v rodině, tak i ve farním společenství dbáme na čistotu nejen duše, ale i těla a prostor, kde přebýváme.

Úklid kostela a fary

Úklid v kostele a na faře zajišťuje několik skupin dobrovolníků, které se pravidelně po týdnu střídají.

Aktuální rozpis služby na následující období:

Sněhová služba a sekání zahrady

Každá pomoc při úklidu kostela, okolí kostela či farní zahrady je vítána. Pokud by kdokoliv z farníků měl zájem se zapojit a pomoci, prosím kontaktujte faráře.