Varhaníci

Hudba při liturgii není pouze ozdobou, ale je součástí liturgie samé. Tím se podílí na jejím hlavním cíli, kterým je Boží sláva a posvěcení a vzdělání věřících.

Varhany dodávají církevním
obřadům slavnostnost a dokážou mysl lidí povznést k Bohu.

V současné době ve farnosti působí tito varhaníci:

    • Silvestra Novotná
    • Jiří Šumbera
    • Jiří Eliáš
    • Marie Sittová

Varhaníci se střídají při doprovodech liturgie dle svých časových možností.

V případě potřeby mimořádné bohoslužby (křestní, svatební či zádušní) je třeba se co nejdříve domluvit s farářem či přímo s hlavní varhanicí Silvestrou Novotnou na tel. .