Výzdoba

Výzdoba kostela má přispívat spíše k jeho vznešené jednoduchosti než k okázalosti.

Měla by vést k poučení věřících a důstojnosti celého posvátného místa.

Květinová výzdoba se každý týden obměňuje tak, aby stále sloužila k obohacení a okrášlení místa společenství a k oslavě liturgie.

O květinovou výzdobu v naší farnosti se starají:
    • Bohdana Vlčková
    • Anežka Končitíková
    • Helena Zouharová

Pokud máte kdokoliv zájem se finančně či jinak zapojit a pomoci při výzdobě kostela, kontaktujte faráře, či přímo odobu zodpovědnou za výzdobu.

Pokud máte jednorázově či občasně čerstvé květiny, které jste ochotni věnovat pro výzdobu kostela, prosíme domluvte se dopředu se zodpovědnou osobou či přineste květiny na mši svatou ve čtvrtek, kdy se po mši svaté zpravidla obnovuje květinová výzdoba.