Kříže ve farnosti

Omlouváme se, ale na této stránce ještě stále pracujeme...

Kosmákův Kříž

Kosmákův kříž

Dřevěný polychromovaný secesní kříž od autora Matouše Plotěného z Jiříkovic byl posvěcen 28. dubna 1893 na památku rozloučení tvaroženského faráře P. Václava Kosmáka s místními občany. Železnou sochu Spasitele daroval pro tento kříž pan Liškutín z Jiříkovic.
Na kříži není žádný nápis, pouze dva letopočty:

(nápis na kříži:)

1893
1943

V roce 1943 byl zchátralý kříž nahrazen replikou od brněnského řezbáře Josefa Michka. Roku 1998 byl kříž znovu restaurován p. Šlezarem z Olomouce. U paty kříže je umístěna na betonovém soklu kovová tabule s informačním nápisem. Kříž je vztyčen na místě, kde stával kříž u společného hrobu francouzských vojáků padlých ve slavkovské bitvě.

Kříž na hřbitově

Na složeném soklu z vápence ukončeném čtvercovou deskou je vztyčen rovněž vápencový kříž s litinovým zlaceným tělem Krista a tabulkou INRI. V soklu je v mělkém výklenku obloukovitě zakončeném umístěn nápis:

(nápis na kříži:)

Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude.
Jan 11,25

Odpočinutí lehké, dejž jím o Pane a světlo věčné ať jim svítí.

Původně byl kříž umístěn v ose hřbitova, cca v 1/3, uprostřed cesty, přibližně na úrovni hrobu tvaroženských kněží. Při rozšiřování hřbitova byl přemístěn na stávající místo na úrovni objektu márnice. Kříž je umístěn v upravené travnaté ploše, po obou stranách roste jedna bříza.
Tento současný kříž ze svého hrobu darovala rodina Skládaných v roce 1914 (na zadní straně je umístěn nápis: „Věnován rodinnou SKLÁDANÝCH 1914“). Nahradil tak původní železný kříž od Josefa Poláka z Mokré č. 26, který byl slavnostně posvěcený dne 3. října 1852.
Kříž na hřbitově

Kříž u vchodu do kostela

Kříž u vchodu do kostela

Dřevěný kříž vysoký asi 2m pochází z 1. poloviny 18. století.

Na kříži je umístěna odpustková tabulka.

Misijní kříž

Jeden z nejmladších křížů v naší farnosti. Základ tvoří dřevěný kříž vsazený do betonového základu. Na kříži jsou tyto nápisy:

(nápis na kříži:)

MISIE

2007
1943
1941
1928
1912

Kříž byl postaven panem Daňkem z Tvarožné jako poděkování při příležitosti pořádání Lidových misií. Posvěcen byl na závěr těchto Lidových misií dne 30. září 2007.

Nedaleko tohoto místa stával od roku 1911 jiný dubový misijní kříž z roku 1911 od manželů Floriánových a p. Šlezingra. Tento kříž byl však pár let po válce zničen a již nebyl obnoven.  

Misijní kříž

Kříž u kostela (Blažovský kříž)

Kříž u kostela (Blažovský kříž)

Na kamenném soklu o výšce cca 75cm s vloženým medailonem s nápisem:

(nápis na kříži:)

Chvála Kristu.

je umístěn litinový kříž o výšce cca 150cm zajištěn ocelovým pásem. V nice v patě kříže je reliéf Panny Marie Sedmibolestné v bohatě zdobeném rámu. Kříž je zdoben stylizovanými květy a paprsky. Tělo Krista a reliéfní ozdoby jsou natřeny na stříbrno, zbytek kříže a medailon jsou černé.

Kříž byl postaven rodinnou Dušových z Blažovic r. 1863 a v roce 1935 obnoven. Po zrušení hřbitova kolem kostela byl přemístěn ke kostelu směrem na Blažovice, byl však v roce 1966 velmi poškozen, nápis na kříži obnoven nebyl, což se napravilo až při další opravě. V roce 2019 byl opět zrekonstruován a přemístěn do zatravněné plochy u kostela.

Kalábův kříž

Na složeném  kamenném  podstavci v mělkém výklenku je nápis:

(nápis na kříži:)

Od stup odemne abych si včem chlubil, jedině u Křýži Pána a Spasitele našeho Ježíše Christa

Ke cti a chvále Boží vjenován od manželů Tomáš a Cäcilie KALÁB 1875

Nad podstavcem je  vztyčen černý litinový kříž. Ve spodní části kříže je reliéf Panny Marie Sedmibolestné. Tělo Krista a reliéf jsou natřeny na stříbrno.

Kalábův kříž postavili v roce 1873 manželé Tomáš jeho manželka Cecílie Kalábovi z č. 16. Motivem k postavení kříže zřejmě bylo to,  že  po  „mrtvonarození“  syna  v  roce 1861 a „mrtvonarození“ dcery v roce 1871 se  v roce  1873  už  starším  manželům  konečně  narodilo  zdravé  dítě,  dcera  Františka.
Kalábův kříž

Tužínův kříž

Tužínův kříž

Kříž z bílého kamene, vztyčený na složeném soklu shora ukončeném odstupňovanou římsou. Litinové tělo Krista litinové je natřené zlatou barvou. Na vrcholu kříže nápis INRI. Na soklu v profilovaném rámečku nápis

(nápis na kříži:)

Nechtež dítek přijíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových jest království Boží.
Sv. Marek 10.,14.

Věnováno památce zemř. školních dítek Filumeny a Ignáce Tužinových.
1893

Kříž zbudovali r. 1893 manželé Tužínovi na památku svých dětí Filomeny Kateřiny a Ignáce Jana, zesnulých dva dny po sobě na záškrt (10. a 12. února). Původně stál kříž před budovou základní školy, z ideologických důvodů byl však přemístěn na hřbitov, po roce 1989 byl přesunut na své současné místo u mateřské školy.

Zpracováno na základě podkladů od kronikáře farnosti p. Aloise Krčka, kronikáře obce Tvarožná Františka Kopeckého a stránek obce Tvarožná.