JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

 

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

15.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
sbírka na obnovu domovů obyvatel
zemí Východu

7:45

za rodiče Krkoškovy, manžele Irajovy a za duše v očistci

10:45

za Cyrila a Boženu Martínkovy, živou a zemřelou rodinu Košinovou a Martínkovou a za duše v očistci

Pondělí

16.4.

po 3. neděli velikonoční

18:00

za rodiče Ondráčkovy, Julii Slanou a za duše v očistci

Úterý

po 3. neděli velikonoční

 

 

Středa
18.4.

po 3. neděli velikonoční

Vedené zvláště pro děti

17:00

MOKRÁ – MEDIATÉKA
za manželé Tručkovy a celou živou a zemřelou rodinu

18:30

VELATICE
za Vojtěcha Ftačníka, dceru, syna a dvoje rodiče

Čtvrtek

19.4.

po 3. neděli velikonoční

Vedené zvláště pro děti

18:00

za Anežku a Bohuslava Neužilovy, nemocnou osobu
a všechny živé i zemřelé z rodiny

Pátek

20.4.

po 3. neděli velikonoční**

 

 

Sobota

21.4.

po 3. neděli velikonoční

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

17:30

na úmysl dárce

Neděle

22.4.

7:45

za Marii Grolichovou, živou a zemřelou rodinu

10:45

za Martinu Benešovu, celou živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

 

 

 • Při pravidelné měsíční sbírce jsme darovali 36 tis Kč., při sbírce na Svatou zemi 3 tis. Kč.

 • Výtěžek dnešní sbírky bude prostřednictvím Charity Česká republika využit na financování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který zajišťují Sestry Dobrého pastýře. Sbírka může zajistit pomoc až pro 10 tis. lidí. Do více než 2 000 domácností doputují poukázky na základní potraviny, pitnou vodu a prostředky pro osobní hygienu. Také budou rozděleny poukazy na nájem, oblečení, přikrývky, ohřívače a další vybavení domácností. Tím, že lidé nakoupí tyto věci za poukazy přímo v Sýrii, zároveň posílí místní ekonomiku.

 • V pátek v 18 hodin přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana. Kardinál Dominik Duka, nás vyzývá k uctění památky tohoto statečného svědka víry. Proto se v tento čas rozezní zvony.

 • Ministranti budou mít schůzku tuto sobotu. Tutéž sobotu bude též setkání mládeže.

 • V pozdějších akcí:

  • za 14 dní se půjdeme do polí modlit za úrodu.
  • Můžete své děti přihlašovat na farní mini-tábor, chaloupku.

  • Připomínáme farní den, který uskutečníme 27. května.

 • Pokud jste to ještě nezaregistrovali, papež František nám poslal nové poselství, exhortaci „Radujte se a jásejte“ o svatosti v dnešní době pro všechny.

 • Děti, které jste nebyli na mši svaté vedené zvláště pro vás, přijďte si do sakristie pro obrázky. Tvaroženské děti, ve čtvrtek si vezměte svá evangelia.

 • Připomínáme, že vzadu je velký výběr časopisů a novin. Na katolický týdeník je třeba se přihlásit, ale ostatní časopisy, zvláště pro děti a mládež, pokud by se vám zdály drahé, můžete si je brát se slevou.Kontakt: R.Di. Jiří Brtník, administrátor: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Omluvte dočasnou minimální funkčnost stránek.

Hits: 30555