JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Category: Uncategorised Published: Friday, 24 March 2017 Written by Super User

POŘAD BOHOSLUŽEB A FARNÍ INFORMACE

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

15.10.

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

7:45

za rodiče Kyselkovy, syna Antonína a celou rodinu

10:45

se KŘTEM narozené Anny Mazalové
za všechny obyvatele našich farností

Pondělí

16.10.

Pondělí 28. týdne v mezidobí

19:00

za Augustina a Miladu Filipovy, zetě, vnuka
a všechny živé i zemřelé z rodiny

Úterý

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

19:00

za Vladimíra Diváckého, rodiče, Josefu Šmerdovou,
živou a zemřelou rodinu

Středa

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

vedené zvláště pro děti

17:00

MOKRÁ – MEDIATÉKA za rodinu Blatných a sestru Annu

18:30

VELATICE
za Alžbětu a Jana Poláčkovy a celou zemřelou rodinu

Čtvrtek

19.10.

Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

vedené zvláště pro děti

18:00

za Ludmilu a Jana Burešovy, syna, zetě a vnuka

Pátek

 

 

 

Sobota

21.10.

 

17:30

za Jarmilu Dostalovou, všechny živé i zemřelé z rodinu
a za duše v očistci

Neděle

22.10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

sbírka na misie

7:45

za všechny obyvatele našich farností

10:45

za Jana a Marii Bajerovy, živou a zemřelou rodinu • V sobotu od devíti hodin budeme dochystávat moštování jablek a příští neděli po obou bohoslužbách proběhne další ročník misijního štrúdlování a moštování:

  • za dobrovolný příspěvek si můžete odnést štrúdl neb jiné dobroty.

  • Kdo by se chtěl zapojit i upečením štrúdlu nebo jiného moučníku, může jej donést v sobotu na faru (18:30-19), k Severovým (18-19) nebo k Zouharovým u kapličky č. 15 (18-19).

 • V sobotu od devíti hodin budeme dochystávat moštování jablek a příští neděli po obou bohoslužbách proběhne další ročník misijního štrúdlování a moštování -

 • Pro ministranty a jejich rodiče, v sobotu večer mají ministranti další setkání.

 • Děti ať se přihlašují do středy na děkanátní setkání dětí v Rajhradě příští sobotu dopoledne. Začátek je 9:30 mší svatou, konec po poznávacích hrách ve 14 hodin. Přihlašujte se, včetně poptávek a nabídek dopravy, u mě.

 • Manželskou smlouvu uzavřít a přijmout svátost manželství chce David Trávníček (č.p. 88, ročník 92) ze Tvarožné s Miriam Plevovou (Rousínov, r. 98) v Rousínově. Pomodlete se za ně. Kdybyste věděli o nějaké překážce, oznamte ji.

 

PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ PO RODINÁCH – TVAROŽNÁ
Den Jméno
   
   
   
   
Neděle 15.10.2017 Liškovi 290
Pondělí 16.10.2017 Holešínská 1
Úterý 17.10.2017 Daňkovi 15
Středa 18.10.2017 Brzobohatá Anežka
Čtvrtek 19.10.2017 Pelikánová Marie
Pátek 20.10.2017 Smílková V.
Sobota 21.10.2017 Jágerovi
Neděle 22.10.2017 Novotní
Pondělí 23.10.2017  
Úterý 24.10.2017 Buchtovi (u hřiště) č.100
Středa 25.10.2017  

 

 

 • Společné říjnové modlitby růžence

  Tvarožná Pokud je mše svatá: 45 min. před začátkem

  Pokud není mše sv. + neděle: v 18 hodin
   
 • Velatice  Ve středu: 30 min. před začátkem mše svaté

  Pokud není mše sv.: v 18:30 hodin

   

  Mokrá V 19 hodin

  Horákov V 18 hodin

   

 

Výzva České biskupské konference

k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

 

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

 

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

 

 

Vaši biskupové 

 

Kontakt: R.Di. Jiří Brtník, administrátor: 736 65 13 67; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Omluvte dočasnou minimální funkčnost stránek.

Hits: 15513