Aktuality

Vyšlo nové číslo KUKátka

Nové číslo farního časopisu KUKátko je k dostání v tištěné podobě v kostele a v elektronické podobě zde na stránkách farnosti.

List otce biskupa Vojtěcha ohledně omezení shromáždění v kostelích

Milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20). Tímto rozhodnutím ruším dispenz č. j. Ep/785/20 ze dne 18. září 2020 a dispenz č. j. Ep/803/20 ze dne 2. října 2020.

U svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020  povolena účast maximálně 30 osob.

Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob.

Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na  termín, který bude stanoven později.

 

V modlitbě provází a žehná

+ Vojtěch

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. 

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.  

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: 

  1. daný den přijmout eucharistii
  2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
  3. a pomodlit se na úmysl Svatého otce;
  4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.  

+ Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference