Pastorační aktivity

Harmonogram pastoračních aktivit farností Tvarožná a Blažovice v roce 2021.

Název akcePopisDatum
Adorační den TvarožnáRanní mše sv. v 7:00 hod, následuje výstav Nejsvětější svátosti a adorace dle rozpisu (věřící se zapisují předem), v 17:30 slavnostní požehnání a v 18:00 hod mše sv. – votivní k Božskému Srdci Páně.Čtvrtek 21. 1.
Týden modliteb za jednotu křesťanůVzpomenutí tohoto úmyslu v přímluvách a při sobotní adoraci.pondělí 18. 1. – 25. 1.
HromniceMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích – žehnání svící.Úterý 2. 2.
Svatoblažejské požehnáníUdělováno po mši sv. Mokrá-Horákov a Velatice, při nejbližším možném termínu – Tvarožná a Blažovice.Středa 3. 2.
Památka Panny Marie LurdskéSvětový den nemocných - udělování svátosti Pomazání nemocných v kostele.Čtvrtek 11. 2.
Popeleční středaŽehnání popela a udílení popelce Tvarožná a Blažovice.
Věřící jsou vyzváni, aby do kostela přinesli loňské ratolesti (kočičky) - pro popel na Popeleční středu.
Středa 17. 2.
Křížové cestyKřížové cesty probíhají v kostele v Blažovicích a v kostele ve Tvarožné. Venku ve Velaticích, v Mokré a ve Tvarožné – dle rozpisu.Pátek a neděle doby postní
Postní duchovní obnovaDuchovní obnova ve Tvarožné (21. 2. – 23. 2.) a v Blažovicích (26. 2. – 28. 2.).Týden 21. 2. – 28. 2.
Slavnost Zvěstování PáněMše sv. v Blažovicích i ve Tvarožné.Čtvrtek 25. 3.
Květná neděleVstup do Svatého týdne, zpěv pašijí, žehnání ratolestí – kočiček.Neděle 28. 3.
Zelený čtvrtekObřady – umývání nohou a uložení eucharistie do Getsemanské zahrady - adorace.Čtvrtek 1. 4.
Velký pátekKřížová cesta – obřady odpoledne, kostel otevřen, hrkání po obci.Pátek 2. 4.
Bílá sobotaAdorace po celý den, velikonoční vigilie – průvod vzkříšení, hrkání po obci.Sobota 3. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání PáněPo každé mši žehnání pokrmů, odpoledne svátostné požehnání.Neděle 4. 4.
Velikonoční pondělíProgram bohoslužeb jako v neděli.
Zároveň i den vzájemných modliteb farnosti Tvarožná za AKS v Olomouci.
Pondělí 5. 4.
Mše sv. v DPS HorákovV úterý po velikonocích mše sv. v domě s pečovatelskou službou.Úterý 6. 4.
Večer Božího milosrdenstvíSobotní adorace.Sobota 10. 4.
Pouť do ŽarošicPěší a autobusová pouť do Žarošic, sraz ve Zdravé Vodě, odtud procesí do Žarošic, kde bude poklona - uvítání, mše sv. a rozloučení.Sobota 17. 4.
Sv. MarekŽehnání polí.Neděle 25. 4.
Májové pobožnostiVe vesnicích se věřící (včetně dětí) scházejí k májovým pobožnostem (i bez účasti kněze) spojených s četbou knihy (např. Minutěnka od biskupa Hloucha, P. Pia …).Každý den v květnu
Památka sv. Josefa, dělníkaMše sv. v Blažovicích a Tvarožné, v Blažovicích modlitba v polích za úrodu.Sobota 1. 5.
Hasičská pouťPouť v Blažovicích – mše sv. v 9:00 hod.Neděle 2. 5.
Den modliteb za knězeMše sv. s tímto úmyslem a po mši modlitby za duchovní povolání.Pondělí 3. 5.
Pouť v Horákově – sv. GotthardMše sv. v 10:30 hod, na závěr krátká adorace a svátostné požehnání, Den matek.Neděle 9. 5.
Slavnost Nanebevstoupení PáněMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.Čtvrtek 13. 5.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatéhoV Blažovicích vigilie (podobně jako Velikonoční vigilie).
Jsou zvání farníci i z okolních farností.
Sobota 22. 5.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězeMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.Čtvrtek 27. 5.
Slavnost Nejsvětější TrojicePrvní sv. přijímání ve Tvarožná i v Blažovicích.Neděle 30. 5.
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží TěloBohoslužba a průvod v Blažovicích.Čtvrtek 3. 6.
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží TěloBohoslužba a průvod ve Tvarožné, slavnostní průvod s muzikou a 4. oltáře (2 v kostele a 2 mimo kostel).Neděle 6. 6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaV Blažovicích votivní mše o eucharistii a adorace, mše sv. ve Tvarožné.Pátek 11. 6.
Pouť a hody v BlažovicíchTexty ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, odpoledne požehnání.Neděle 13. 6.
Mše sv. u Pachrova křížePoslední mše sv. v Mokré před letními prázdninami, třetí týden v červnu.Středa 16. 6.
Farní denBlažovice - farní den u kostela, připomínka 20 let od vzniku farnosti.Sobota 26. 6.
Slavnost sv. Petra a PavlaMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.Úterý 29. 6.
Farní denFarní den na zahradě na faře ve Tvarožné.Sobota 3. 7.
Slavnost sv. Cyrila a MetodějeMše ve Tvarožné i v Blažovicích.Pondělí 5. 7.
Pouť ve Velaticích – sv. AnnaMše sv. u kapličky ve Velaticích – 7:45 hod.Neděle 25. 7.
Pouť v Mokré – Proměnění PáněMše sv. u kapličky v Mokré – 7:45 hod.Neděle 1. 8.
Pouť ve Tvarožné – Panny Marie Větší (posvěcení této baziliky v Římě)Hlavní tvaroženská pouť, hlavní mše sv. na Santonu v 9:00 hod, mše sv. v kostele pravidelně, odpoledne svátostné požehnání.Neděle 8. 8.
Farní tábor Týdenní tábor pro děti z farnosti na faře v Opatově.Sobota 14. 8. – pátek 20. 8.
Slavnost Nanebevzetí Panny MariePouť v Pozořicích a ve Šlapanicích.Neděle 15. 8.
Pouť pěší do VambeřicPěší týdenní pouť a jednodenní autobusová pouť (sobota), organizují blažovičtí – p. Řičánek.Letní prázdniny
Zahájení školního rokuŽehnání žákům a studentům.Neděle 5. 9.
Zahájení pastoračního rokuVýuka náboženství – zahájení, provoz farní kavárny a klubu pro děti.Pondělí 6. 9.
Modlitba v Horákově – kaple MitrovskýchSpolečná mariánská modlitba u kaple - odpoledne.Neděle 12. 9.
Poděkování za úroduBlažovice - při mši se přinášejí dary.Neděle 26. 9.
Slavnost sv. VáclavaMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.Úterý 28. 9.
Společná modlitba růženceKaždý den se v obcích modlí růženec, spojeno s četbou knihy (texty vybere kněz).Říjen
Výročí posvěcení kostela ve TvarožnéVýročí 140 let od posvěcení kostela.
Program bude upřesněn.
Neděle 10. 10.
Poděkování za úroduTvarožná - při mši se přinášejí dary.Neděle 17. 10.
Pouť do KřtinJednodenní pěší a autobusová pouť, organizují blažovičtí – p. Řičánek.Sobota 23. 10.
Misijní nedělePříprava misijních pokrmů a štrůdlů.
Blažovice misijní jarmark.
Neděle 24. 10.
Mše sv. v DPS HorákovV úterý před Památkou všech věrných zemřelých mše sv. v domě s pečovatelskou službou.Úterý 26. 10.
Památka zesnulýchOdpoledne pobožnost na hřbitovech a výkrop hrobů.Neděle 31. 10 – úterý 2. 11.
Den vzájemných modliteb farnosti Blažovice za AKS v OlomouciSpolečná modlitba a mše sv. - Blažovice.Pondělí 8. 11.
Udělování svátosti Pomazání nemocnýchBude udělováno v neděli před Slavností Ježíše Krista Krále i na Slavnost Ježíše Krista Krále.Neděle 14. 11.
Neděle 21. 11.
Udělování sv. Pomazání nemocnýchNeděle 21. 11.
RorátyRorátní mše sv. – zapojení dětí, rorátní zpěvy.Adventní doba
První adventní neděleŽehnání adventních věnců.Neděle 28. 11.
Adorační den farnosti BlažoviceMše sv. a celodenní výstav, ukončeno požehnáním.Čtvrtek 2. 12.
Slavnost sv. MikulášePatrocinium ve Tvarožné, mše sv. v 10:45 hod pro děti – návštěva sv. Mikuláše, odpoledne svátostné požehnání.Neděle 5. 12.
Modlitby a mše sv. výročí bitvy Tří císařůProgram u pomníku padlých, před farou nebo v kostele modlitba za zemřelé, večer mše sv. za oběti bitvy, letos latinská s doprovodem gregoriánské scholy (Gerbrich)
Na křižovatce Blažovice – Práce – Křenovice, pobožnost u Boží muky (pan opat Kosík) – zváni i kněží a věřících z okolních farností (Křenovice, Prace a Šaratice).
Sobota 4. 12.
Neděle 5. 12.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny MarieMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.Středa 8. 12.
Mše sv. v DPS HorákovV úterý před Slavností Narození Páně mše sv. v domě s pečovatelskou službou.Úterý 21. 12.
Štědrý denPříprava vánoční výzdoby, Betlém
Mše sv. půlnoční ve 22:00 hod.
Pátek 24. 12.
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánočníOdpoledne svátostné požehnání.Sobota 25. 12.
Pásmo u jesličekKoledování nebo vánoční koncert, zapojení dětí – odpolední program.Neděle 26. 12.
Žehnání vínaNa závěr mše sv. se žehná víno a následuje posezení na faře.Pondělí 27. 12.
SilvestrBlažovice – mše sv, v 17:00 hod, Tvarožná v 18:00 hod – rekapitulace uplynulého roku.Pátek 31. 12.
Nový rok – Slavnost Panny Marie Matky BožíMše sv. ve Tvarožné i v Blažovicích.
Úmysl ranní mše svaté za všechny spolupracovníky ve farnosti.
Sobota 1. 1. 2022