Pořad bohoslužeb

Pravidelný pořad bohoslužeb v naší a Blažovické farnosti.
Přesný rozpis bohoslužeb v aktuálním týdnu najdete v ohláškách.
Den Čas Popis
Pondělí 07:00 mše svatá ve Tvarožné
Úterý 18:00 mše svatá ve Tvarožné
Středa 18:00 mše svatá ve Velaticích
Čtvrtek 18:00 mše svatá v Mokré (mediatéka)
(pouze ve školním roce)
Pátek 17:00 mše svatá ve Tvarožné
18:30 mše svatá v Blažovicích
Sobota 07:00 mše svatá ve Tvarožné
(s ranními chválami)
18:30 adorace ve Tvarožné
(od 19:00 příležitost ke svátosti smíření)
Neděle 07:45 mše svatá ve Tvarožné
09:15 mše svatá v Blažovicích
10:45 mše svatá ve Tvarožné

Příležitost ke svátosti smíření ve Tvarožné je vždy 30 minut před začátkem mše svaté (kromě pondělí a neděle v 10:45).
Dále pak každý pátek od 16:00.

Hlavní slavnosti a významné dny farnosti

21. ledna

Adorační den

Neděle po 5. květnu (včetně)

Pouť v Horákově
(svátek sv. Gottharda)

Neděle 2 týdny před Tvaroženskou poutí

Pouť ve Velaticích
(svátek sv. Anny)

Neděle 1 týden před Tvaroženskou poutí

Pouť v Mokré
(svátek Proměnění Páně)

Neděle po 5. srpnu (včetně)

Hlavní pouť ve Tvarožné
(svátek Panny Marie Sněžné)

9. října

Slavnost výročí posvěcení chrámu

6. prosince

Patrocinium farního kostela
(svátek sv. Mikuláše)