Pořad bohoslužeb

Pravidelný pořad bohoslužeb v naší a Blažovické farnosti.
Přesný rozpis bohoslužeb v aktuálním týdnu najdete v ohláškách.
Den Čas Popis
Pondělí 07:00 mše svatá ve Tvarožné
Úterý 18:00 mše svatá ve Tvarožné
Středa 17:00 mše svatá v Mokré (mediatéka)
(pouze ve školním roce)
18:30 mše svatá ve Velaticích
Čtvrtek 18:00 mše svatá ve Tvarožné
Pátek 17:00 mše svatá ve Tvarožné
(pouze 1. pátek v měsíci)
18:30 mše svatá v Blažovicích
Sobota 07:00 mše svatá ve Tvarožné
(s ranními chválami)
Neděle 07:45 mše svatá ve Tvarožné
09:15 mše svatá v Blažovicích
10:45 mše svatá ve Tvarožné

Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut před mší svatou (kromě neděle).

Hlavní slavnosti a významné dny farnosti

21. ledna

Adorační den

5. dubna

Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze

Neděle po 5. květnu (včetně)

Pouť v Horákově
(svátek sv. Gottharda)

Neděle 2 týdny před Tvaroženskou poutí

Pouť ve Velaticích
(svátek sv. Anny)

Neděle 1 týden před Tvaroženskou poutí

Pouť v Mokré
(svátek Proměnění Páně)

Neděle po 5. srpnu (včetně)

Hlavní pouť ve Tvarožné
(svátek Panny Marie Sněžné)

9. října

Slavnost výročí posvěcení chrámu

6. prosince

Patrocinium farního kostela
(svátek sv. Mikuláše)