Elektronické přihlašování na mše sv.

Vážení farníci,

vzhledem k tomu, že ve všední dny nebývá povolená kapacita účastníků mše sv. v kostele překračována, ale v neděli a o svátcích je zájem větší, jsme proto nuceni počet věřících na těchto mších svatých regulovat.

Na každou takovou mši svatou je tedy nutné se předem registrovat.

Registrace probíhá dle následujících pravidel:

Je-li možnost využít sobotní mši svatou v 18:00 s nedělní platností a nedělní mše v 7:45 a 10:45, tak na každého farníka by připadala účast zhruba každé cca 3 týdny.

Žádáme tedy o ohleduplnost tak, aby se mohl mše svaté účastnit každý, kdo o ni má zájem. Přestože stále platí dispens otce biskupa ohledně účasti na nedělních bohoslužbách, nezprošťuje to nikoho od povinnosti zachovávání neděle jako dne Božího. Z důvodu omezené možnosti tedy nabízíme následující možnosti ke slavení dne Páně:
Kostel

1. týden

Přítomnost na mši sv. po registraci v kostele či zde na stránkách farnosti.

Svaté přijímání

2. týden

Sledování mše sv. v televizi a přijetí eucharistie po mši svaté v neděli v časech 8:35 - 9:00 a 11:30-11:50.

Adorace

3. týden

Opět sledování mše sv. v televizi a účast na nedělní adoraci mezi 15:00 - 16:00 s přijetím eucharistie v průběhu adorace.

Na nadcházející mše svaté se prosím registrujte zde

K registraci je nutné vyplnit celé křestní jméno a příjmení. Na zařízení, kde byla provedena daná registrace, jsou vyplněné údaje barevně zvýrazněny pro vaši lepší orientaci. Na ostatních zařízeních jsou z důvodu ochrany osobních údajů z křestního jména i příjmení zobrazena pouze úvodní část.

Zadané osobní údaje uchováváme pouze pro účely registrace na Vámi zvolené mše svaté a dále je žádným způsobem nezpracováváme.

Prosíme farníky, aby po registraci zkontrolovali, zda byla jejich jména do seznamu přidána. V případě problémů s registrací či odhlášení ze zvoleného termínu prosím použijte formulář dostupný úplně dole na stránce („Námět či chyba …“).

Pokud není na danou mši ještě určena služba lektorů, je možné se přihlásit i na tuto službu.

Nově je možné se i odhlašovat, pokud nemůžete na mši přijít. Prosím využijte tuto možnost, abyste zbytečně neblokovali místo.

Sbírka na potřeby farnosti

V současné době, i když je omezená účast na nedělních mší svatých, náklady na chod farnosti jsou stále stejné. Pokud tedy nemůžete přispět do sbírky v kostele, můžete přispět převodem na účet farnosti:
Pro snazší možnost zadání platby nabízíme QR kódy pro platbu přes mobilní bankovní aplikace pro různé částky.  
QR platba 100Kč
QR platba 200Kč

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

PULS - výsledky za farnost Tvarožná